Curriculum Vitae

til oversigten

BSc. Elektronik. Henrik Dalsager Christensen.
Fødselsdato: 26 December 1983.

9 klasses folkeskole eksamen

 • Østermark skolen Aars
 • Afsluttet år 1999
 • Påbegyndt 1997
 • Karakterer: standpunkt, eksamen (givet efter 13 skalaen)
  • Dansk:
   • 8,9 retsstavning
   • 8,7 skr. fremstilling
   • 7,6 orden
   • 9,10 mundtlig
  • Matematik:
   • 9,9 skriftlig
   • 7,6 orden
   • 10,10 mundtlig
  • Engelsk:
   •  ,  Skriftlig
   • 8,9 mundtlig
  • Tysk:
   •  ,  skriftlig
   • 8,9 mundtlig
  • Fysik/kemi:
   • 9,11
 • Projektopgave
  Karakter: 10

  Hovedemne: "Menneskelige værdier - mod det nye årtusind"
  Delemne: Atomkraft
  Problemformulering: Hvad bruger menneskene atomkraft-energien til, og hvad er atomkraftens positive og negative virkninger?
  Produkt: Model af reaktor med bevægelig kontrolstav suppleret af informativt måleinstrument + luftpudebænk visende moderatorens nedbremsning af hurtige neutroner.

  Gruppen har arbejdet målrettet og med kontinuitet. Man har udnyttet fantasi og de forhåndenværende materialer optimalt, og produktet viste med al tydelighed virkningen af reaktorkollaps.
  Den individuelle forhåndsviden er udnyttet fuldt ud og arbejdsfordelingen tilpasset den enkeltes stærke sider. Fremlægningen var på et stade der viste gruppens fremragende overblik. Kronologi og indhold var vist ved hjælp af godt illustrerende modeller og var på et meget højt niveau.


 • Underviste fag efter 7 klasse
  Idræt, Kristendomskundskab, Historie, Geografi, Biologi, Samfundsfag (9. klassetrin)Henrik Dalsager Christensen · Ranunkelvej 211 8471 Sabro · (safemail)